Zajęcia teoretyczne prowadzone są w luźnej atmosferze.

Wykłady okażą się inspirującym wyzwaniem do zgłębienia przepisów i zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.

Pamiętajmy o tym, iż sama praktyka nie wystarczy – to właśnie mocna podstawa teoretyczna z zakresu przepisów, znaków drogowych oraz zasad ogólnych panujących na drodze będzie istotnym oraz skutecznym czynnikiem, dzięki któremu szybciej zaadaptujesz się do ruchu miejskiego jako jego uczestnik.

Gwarantujemy, że zajęcia w naszej szkole jazdy nie będą nudne i chętnie będziesz przychodził na kolejne.