Sala wykładowa Ośrodka Szkolenia Kierowców Glaz-Car znajduje się przy ul. Rynek 22 w Żywcu (Dom Harcerza). Terminy wykładów są ustalane z kandydatami danego kursu, aby jak największa ilość osób mogła w nich uczestniczyć, nie krzyżując się czasowo z pracą, szkołą bądź innymi wydarzeniami.