Do egzaminu państwowego może przystąpić osoba, która odbyła szkolenie w zakresie nauki teoretycznej oraz praktycznej (ukończone pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego w danej szkole jazdy), najwcześniej miesiąc przed ukończeniem 18. roku życia.

Do zapisu na egzamin państwowy wymagany jest aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub czasowy) albo paszport bądź karta pobytu oraz dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

  • 1. Zdała pozytywnie część teoretyczną oraz praktyczną egzaminu państwowego dla kat. B
  • 2. Osiągnęła odpowiedni wiek: dla kat. B - 18 lat
  • 3. Uiściła opłatę za wydanie dokumentu.