Opłaty za przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, wynoszą następująco:

  • Egzamin teoretyczny
    30 zł
  • Egzamin praktyczny
    140 zł
  • Egzaminy teoretyczny + praktyczny
    140 zł